• Số 26 - Trần Quốc Toản - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
  • 0833339922

Tổng quan

Những sự kiện cột mốc dịch vụ căng chỉ tại Thẩm mỹ da quốc tế Dr Tháp Long

2017: Thực hiện ca căng chỉ đầu tiên cho khách hàng Việt kiều Pháp

2018: 

2019:

2020:

2020 – nay: