• Số 26 - Trần Quốc Toản - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
  • 0833339922

Thành tựu

2021 – Vượt qua khó khăn – Tiến về phía trước

Đây là năm “thảm hoạ” xảy ra trên toàn thế giới. Mọi công sức của con người đều nhằm giảm thiểu thiệt hại của đại dịch Covid. Góp tay cùng...

Ưu đãi mừng năm mới

2020 – Một năm bùng nổ

NĂM 2020 Năm 2020, là một năm bùng nổ của Ekip Dr Tháp Long với dịch vụ căng da mặt bằng chỉ. Đây là năm mà dịch Covid bùng phát...